زمین در جنگل ابر سمنان ۱۶ هکتار روستایی

    زمین در جنگل ابر سمنان ۱۶ هکتار روستایی
  • قیمت زمین توافقی
متراژ زمین: 160,000 مترمربع
سمنان , شاهرود , روستای ابر

توضیحات زمین :

یه زمین وباغ بر جاده اصلی روستای ابر وجنگل ابر فقط و فقط متری ۲۵۰هزار تومان

قیمت زمین در شاهرود قیمت زمین در سمنان

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در سمنان خرید زمین کشاورزی در شاهرود