زمین در صدر اباد قزوین اطراف بوئین زهرا ۳۴۱ متر

  • زمین در صدر اباد قزوین اطراف بوئین زهرا ۳۴۱ متر-1
  • زمین در صدر اباد قزوین اطراف بوئین زهرا ۳۴۱ متر-2
  • زمین در صدر اباد قزوین اطراف بوئین زهرا ۳۴۱ متر-3
  • زمین در صدر اباد قزوین اطراف بوئین زهرا ۳۴۱ متر-4
  • قیمت زمین (متر): 4,000,000
  • قیمت زمین (کل): 1,364,000,000
متراژ زمین: 341 مترمربع
قزوین , بوئین‌ زهرا , صدراباد قزوین فاصله تا بوئین زهرا ۵ دقیقه

توضیحات زمین :

۳۴۱ متر زمین چهاردیوار شده داخل بافت روستا

قیمت زمین در بوئین‌ زهرا قیمت زمین در قزوین

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در قزوین خرید زمین کشاورزی در بوئین‌ زهرا