زمین کشاورزی ۲ هکتار قزوین رودبارالموت جنب پل رجایی دشت

    زمین کشاورزی ۲ هکتار قزوین رودبارالموت جنب پل رجایی دشت
  • قیمت زمین (کل): 5,000,000,000
متراژ زمین: 20,000 مترمربع
قزوین , معلم‌ کلایه , رودبارالموت جنب پل رجایی دشت

توضیحات زمین :

۲۰هزارمتر زمین شالی .برنجکاری دارای سندششدانگ.برق آب کشاورزی .آب آشامیدنی .تلفن.گاز مناسب جهت هرگونه سرمایه گذاری.باامکان مشارکت

قیمت زمین در معلم‌ کلایه قیمت زمین در قزوین

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در قزوین خرید زمین کشاورزی در معلم‌ کلایه