زمین مسکونی رویان ۱۰۰۰متر شمال

  • زمین مسکونی رویان ۱۰۰۰متر شمال-1
  • زمین مسکونی رویان ۱۰۰۰متر شمال-2
  • زمین مسکونی رویان ۱۰۰۰متر شمال-3
  • قیمت زمین (متر): 115,000,000
  • قیمت زمین (کل): 115,000,000,000
متراژ زمین: 1,000 مترمربع
مازندران , رویان ,

توضیحات زمین :

سند دارد(تهاتر نمیکنم فقط نقد)
اب ، برق، گاز، تلفن دارد
زمین مربع بر ۳۲ و ۳۱
دو بر هست
قابل تفکیک به‌ سه یا دو قطعه
انباری دارد
ابتدای کوچه ۱۰متری اسفالت قواره دوم

قیمت زمین در رویان قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در رویان