زمین کشاورزی و صنعتی در شمال 1000 هکتاری ساری

  • زمین کشاورزی و صنعتی در شمال 1000 هکتاری ساری-1
  • زمین کشاورزی و صنعتی در شمال 1000 هکتاری ساری-2
  • زمین کشاورزی و صنعتی در شمال 1000 هکتاری ساری-3
  • قیمت زمین توافقی
متراژ زمین: 1,000,000 مترمربع
مازندران , ساری ,

توضیحات زمین :

1- فروش زمین کشت صنعت 217 هکتاری کشت وصنعت استان گلستان
2- فروش زمین کشت وصنعت 5هزار هکتاری کشت و صنعت استان گلستان
3- فروش زمین پرورش ماهی گرم آبی 70 هکتار فعال در استان مازندران
4- مجموعه بزرگترین مزرعه پرورش خاویار با تامین منابع آبی مستقبم از دریای خزر میزان سرمایگذاری و آورده طرح که درحال حاضر مشغول تولید می باشد بالغ بر 1000 میلیارد تومان انجام شده .جهت بهبود و توسعه وصادرات محصول به اروپا در نظر دارد مبلغ 500 میلیارد تومان مشارکت به عمل آورد جهت توضیحات بیشتر 091115797188
کلیه خدمات خرید فروش باغ زمین شالیزار ویلا و غیره

قیمت زمین در ساری قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در ساری