زمین پاکدشت ۲۰۰ متر بر اتوبان امام رضا شهرک خسرو

    زمین پاکدشت ۲۰۰ متر بر اتوبان امام رضا شهرک خسرو
  • قیمت زمین (متر): 1,200,000
  • قیمت زمین (کل): 240,000,000
متراژ زمین: 200 مترمربع
تهران , پاکدشت , پاکدشت بر اتوبان امام رضا شهرک خسرو

توضیحات زمین :

زمین چسب بافت
قطعات از ۲۰۰ متر ب بالا
قیمت قطعات بستگی داره به فاصله تا بافت

قیمت زمین در پاکدشت قیمت زمین در تهران

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در تهران خرید زمین کشاورزی در پاکدشت