۳۶۵ متر زمین شمال محمود آباد سرخرود معلم کلاه

    ۳۶۵ متر زمین شمال محمود آباد سرخرود معلم کلاه
  • قیمت زمین (متر): 7,000,000
  • قیمت زمین (کل): 2,550,000,000
متراژ زمین: 365 مترمربع
مازندران , سرخرود , محمود آباد سرخرود معلم کلاه معلم ۱۲

توضیحات زمین :

۳۶۵ متر زمین واقع در معلم کلاه دارای سند تک برگ داخل بافت آب برق گاز با سر زمین

قیمت زمین در سرخرود قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در سرخرود