باغ با 18000 متر زمین کشاورزی در زاویه

    باغ با 18000 متر زمین کشاورزی در زاویه
  • قیمت زمین (متر): 800,000
متراژ زمین: 18,000 مترمربع
مرکزی , زاویه , کیلومتر80 جاده قدیم تهران_ساوه_زرندیه_شهر زاویه

توضیحات زمین :

متراژ کل18000 متر
دارای سند
4000 مترباغ میوه
دامداری 300راس باپروانه
اتاق کارگری_انباری
دارای برق تکفاز
حق آبه از چاه عمیق6اینچی 1/۵ساعت
دوره آب هر هفته
ملک در 50 متری چاه عمیق
بهترین موقعیت مزرعه
بر راه اصلی با160 متر بر
جهت توضیحات بیشتر تماس بگیرید
معاوضه با خورو

قیمت زمین در زاویه قیمت زمین در مرکزی

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در مرکزی خرید زمین کشاورزی در زاویه