باغ با 403 متر زمین جاده چالوس منطقه گچسر روستای کهنه ده

  • باغ با 403 متر زمین جاده چالوس منطقه گچسر روستای کهنه ده-1
  • باغ با 403 متر زمین جاده چالوس منطقه گچسر روستای کهنه ده-2
  • باغ با 403 متر زمین جاده چالوس منطقه گچسر روستای کهنه ده-3
  • باغ با 403 متر زمین جاده چالوس منطقه گچسر روستای کهنه ده-4
  • قیمت زمین (متر): 5,500,000
  • قیمت زمین (کل): 2,216,500,000
متراژ زمین: 403 مترمربع
البرز , آسارا , جاده چالوس منطقه گچسر روستای کهنه ده

توضیحات زمین :

باغ گردو
403 متر
نزدیک رودخانه
منطقه دنج و خوش آب و هوا
نزدیک به غار یخ مراد
شرایط عالی برای سرمایه گذاری(باغ در سال جاری به محدوده بافت روستا اضافه خواهد شد و منطقه در حال گازرسانی میباشد.)

قیمت زمین در آسارا قیمت زمین در البرز

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در البرز خرید زمین کشاورزی در آسارا