زمین کشاورزی ۱۰۰۰ متری روستای کاشانک اسلامشهر

    زمین کشاورزی ۱۰۰۰ متری روستای کاشانک اسلامشهر
  • قیمت زمین (متر): 1,500,000
  • قیمت زمین (کل): 1,500,000,000
متراژ زمین: 1,000 مترمربع
تهران , اسلامشهر , شهر افتاب

توضیحات زمین :

زمین کشاورزی ۱۰۰۰ متری حوالی شهر افتاب(روستای کاشانک)

قیمت زمین در اسلامشهر قیمت زمین در تهران

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در تهران خرید زمین کشاورزی در اسلامشهر