زمین ۴۰۰ متر در روستای اتو سوادکوه شمال

  • زمین ۴۰۰ متر در روستای اتو سوادکوه شمال-1
  • زمین ۴۰۰ متر در روستای اتو سوادکوه شمال-2
  • زمین ۴۰۰ متر در روستای اتو سوادکوه شمال-3
  • زمین ۴۰۰ متر در روستای اتو سوادکوه شمال-4
  • قیمت زمین (متر): 4,750,000
  • قیمت زمین (کل): 1,900,000,000
متراژ زمین: 400 مترمربع
مازندران , سوادکوه , روستای اتو

توضیحات زمین :

زمین در بافت مسکونی هست و در یکی از بهترین نقطه های مازندران واقع شده

قیمت زمین در سوادکوه قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در سوادکوه