فروش باغ پسته 7 هکتاری کشاورزی در اباده طشک نیریز فارس

  • فروش باغ پسته 7 هکتاری کشاورزی در اباده طشک نیریز فارس-1
  • فروش باغ پسته 7 هکتاری کشاورزی در اباده طشک نیریز فارس-2
  • فروش باغ پسته 7 هکتاری کشاورزی در اباده طشک نیریز فارس-3
  • فروش باغ پسته 7 هکتاری کشاورزی در اباده طشک نیریز فارس-4
  • قیمت زمین توافقی
متراژ زمین: 70,000 مترمربع
فارس , نی‌ریز , نیریز ، آباده طشک

توضیحات زمین :

فروش زمین زراعی به مساحت 7 هکتار شامل دوهکتار پسته ی ثمری
1/5 هکتار پسته ی پیوندی
0/5 هکتار نهال یکساله و نیم هکتار انار ثمری
دارای 40 ساعت آب از سه تلمبه

قیمت زمین در نی‌ریز قیمت زمین در فارس

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در فارس خرید زمین کشاورزی در نی‌ریز