یک هکتار زمین کشاورزی روستای گردشگری زرجرد جاده الموت

    یک هکتار زمین کشاورزی روستای گردشگری زرجرد جاده الموت
  • قیمت زمین توافقی
متراژ زمین: 10,000 مترمربع
قزوین , قزوین(شهر) , جاده الموت ۱۵کیلومتری قزوین

توضیحات زمین :

یک هکتار زمین کشاورزی برای سرمایه گذاری در روستای گردشگری زرجرد
خاک عالی
۱۰متری هم اب درمیاد

قیمت زمین در قزوین(شهر) قیمت زمین در قزوین

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در قزوین خرید زمین کشاورزی در قزوین(شهر)