1000 متر زمین خراسان رضوی روستای عبدل آباد

    1000 متر زمین خراسان رضوی روستای عبدل آباد
  • قیمت زمین (متر): 1,000,000
  • قیمت زمین (کل): 1,000,000,000
متراژ زمین: 1,000 مترمربع
خراسان رضوی , چناران , خراسان رضوی جاده مشهد قوچان نرسیده به شهر جدید گلبهار روستای عبدل آباد

توضیحات زمین :

1000 متر زمین خالی واقع در استان خراسان رضوی روستای عبدل آباد پشت پمپ گاز و بنزین در حال احداث نرسیده ب شهر جدید گلبهار
توجه کنید زمین خالی هستش هیچی نداره

قیمت زمین در چناران قیمت زمین در خراسان رضوی

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در خراسان رضوی خرید زمین کشاورزی در چناران