1000 متر زمین مسکونی گیلان شمال چابکسر اول جاده سرولات

    1000 متر زمین مسکونی گیلان شمال چابکسر اول جاده سرولات
  • قیمت زمین توافقی
متراژ زمین: 1,000 مترمربع
گیلان , چابکسر , اول جاده سرولات

توضیحات زمین :

اول جاده سرولات
بهترین نقطه
سند تک برگ

قیمت زمین در چابکسر قیمت زمین در گیلان

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در گیلان خرید زمین کشاورزی در چابکسر