زمین مسکونی 680 متر شمال کلاچای رزجان شهرک ارغوان

  • زمین مسکونی 680 متر شمال کلاچای رزجان شهرک ارغوان-1
  • زمین مسکونی 680 متر شمال کلاچای رزجان شهرک ارغوان-2
  • زمین مسکونی 680 متر شمال کلاچای رزجان شهرک ارغوان-3
  • زمین مسکونی 680 متر شمال کلاچای رزجان شهرک ارغوان-4
  • قیمت زمین (متر): 7,000,000
  • قیمت زمین (کل): 4,760,000,000
متراژ زمین: 680 مترمربع
گیلان , کلاچای , رزجان ، محل صیدگاه ، شهرک ارغوان

توضیحات زمین :

زمین در شهرکی ساحلی واکر واقع شده، تمام مدارک کامل و بی نقص، جهت سند اقدام شده، اولین قطعه نزدیک دریا،
فوری فروشی به دلیل مهاجرت

قیمت زمین در کلاچای قیمت زمین در گیلان

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در گیلان خرید زمین کشاورزی در کلاچای