فروش سریع زمین ۴۰ هکتار برجاده اصلی همدان به کوریجان

شناسه ملک: 14737
  • فروش سریع زمین ۴۰ هکتار برجاده اصلی همدان به کوریجان-1
  • فروش سریع زمین ۴۰ هکتار برجاده اصلی همدان به کوریجان-2
  • فروش سریع زمین ۴۰ هکتار برجاده اصلی همدان به کوریجان-3
  • قیمت زمین (متر): 450,000
  • قیمت زمین (کل): 180,000,000,000
متراژ زمین: 400,000 مترمربع
همدان , قهاوند , ۲۵ کیلومتر مانده به همدان جنب پمپ بنزین کوریجان
شناسه ملک: 14737

توضیحات زمین :

زمین بر جاده اصلی ۴۵۰ متر طول وعرض ۹۰۰ متر
کل زمین ۴۰ هکتار معادل ۴۰۰/۰۰۰ متر میباشد
واقع در ۲۵ کیلومتری همدان
زمین دوکله وموقعیت عالی

زمین فروشی پیشنهادی :

ثبت آگهی زمین