فروش ۶ هکتار زمین کشاورزی اصفهانک بر جاده فوکا

  • فروش ۶ هکتار زمین کشاورزی اصفهانک بر جاده فوکا-1
  • قیمت زمین (کل): 7,000,000,000
متراژ زمین: 60,000 مترمربع
اصفهان , اصفهان(شهر) , اصفهانک بر جاده فوکا

توضیحات زمین :

زمین به صورت کرد و قولنامه ای به فروش میرسد

قیمت زمین در اصفهان(شهر) قیمت زمین در اصفهان

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در اصفهان خرید زمین کشاورزی در اصفهان(شهر)