زمين ٧ هكتار در بين روستاي قزلگي وكلجه سراب

    زمين ٧ هكتار در بين روستاي قزلگي وكلجه سراب
  • قیمت زمین (متر): 83,000
  • قیمت زمین (کل): 840,000,000
متراژ زمین: 700,000 مترمربع
آذربایجان شرقی , سراب , بين روستاي قزلگي وكلجه

توضیحات زمین :

7هكتار زمين ديم بدون آب ماشين رو
فاصله تا جاده آسفالت ٥٠٠متر

قیمت زمین در سراب قیمت زمین در آذربایجان شرقی

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در آذربایجان شرقی خرید زمین کشاورزی در سراب