زمین در روستای پاشاکی گیلان سیاهکل ۴۰۴ متر مسکونی

  • زمین در روستای پاشاکی گیلان سیاهکل ۴۰۴ متر مسکونی-1
  • زمین در روستای پاشاکی گیلان سیاهکل ۴۰۴ متر مسکونی-2
  • زمین در روستای پاشاکی گیلان سیاهکل ۴۰۴ متر مسکونی-3
  • قیمت زمین (متر): 4,000,000
  • قیمت زمین (کل): 1,600,000,000
متراژ زمین: 404 مترمربع
گیلان , سیاهکل , روستای پاشاکی

توضیحات زمین :

سند تک برگ کاملا مسکونی دور محصور دارای تمامی امکانات

قیمت زمین در سیاهکل قیمت زمین در گیلان

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در گیلان خرید زمین کشاورزی در سیاهکل