زمین ۴۱۳ متر سرخرود روستایی ملاکلا

  • زمین ۴۱۳ متر سرخرود روستایی ملاکلا-1
  • زمین ۴۱۳ متر سرخرود روستایی ملاکلا-2
  • زمین ۴۱۳ متر سرخرود روستایی ملاکلا-3
  • قیمت زمین (کل): 2,890,000,000
متراژ زمین: 413 مترمربع
مازندران , سرخرود , محمودآباد روستایی ملاکلا

توضیحات زمین :

دارایی سند تک برگ پروانه ساختمان
مازندران شهرستان محمودآباد روستایی ملاکلا

قیمت زمین در سرخرود قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در سرخرود