زمین کشاورزی باغی روستای ریکنده قائمشهر خیابان ساری ۷۰۰۰ متر

    زمین کشاورزی باغی روستای ریکنده قائمشهر خیابان ساری ۷۰۰۰ متر
  • قیمت زمین (متر): 1,000,000
  • قیمت زمین (کل): 7,000,000,000
متراژ زمین: 7,000 مترمربع
مازندران , قائمشهر , خیابان ساری روستای ریکنده

توضیحات زمین :

زمین باغی ویو جنگل متراز۷۰۰۰متر قیمت متری یک میلیون

قیمت زمین در قائمشهر قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در قائمشهر