یک هکتار زمین مناسب باغ شیرگاه برنجستانک

  • یک هکتار زمین مناسب باغ شیرگاه برنجستانک-1
  • یک هکتار زمین مناسب باغ شیرگاه برنجستانک-2
  • یک هکتار زمین مناسب باغ شیرگاه برنجستانک-3
  • یک هکتار زمین مناسب باغ شیرگاه برنجستانک-4
  • قیمت زمین توافقی
متراژ زمین: 10,000 مترمربع
مازندران , شیرگاه , برنجستانک پایین کنار جنگل ورودخانه

توضیحات زمین :

حدود یک هکتار زمین داخل طبیعت بکر وزیبا برای احداث باغ ویا طرحهای دیگر بفروش میرسد

قیمت زمین در شیرگاه قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در شیرگاه