زمین مسکونی همراه کلنگی ۲۰۰ مترقزوین ضیاآباد خیابان دانش

  • زمین مسکونی همراه کلنگی ۲۰۰ مترقزوین ضیاآباد خیابان دانش-1
  • زمین مسکونی همراه کلنگی ۲۰۰ مترقزوین ضیاآباد خیابان دانش-2
  • زمین مسکونی همراه کلنگی ۲۰۰ مترقزوین ضیاآباد خیابان دانش-3
  • زمین مسکونی همراه کلنگی ۲۰۰ مترقزوین ضیاآباد خیابان دانش-4
  • قیمت زمین توافقی
متراژ زمین: 200 مترمربع
قزوین , ضیاءآباد , خیابان دانش

توضیحات زمین :

فروش زمین مسکونی
۲۰۰مترنربع
دارای مجوز ساخت
با تعدادی تیرچه کامل برای سقف

قیمت زمین در ضیاءآباد قیمت زمین در قزوین

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در قزوین خرید زمین کشاورزی در ضیاءآباد