5000 متر زمین پسته سه ساله پیوند خورده یزد مهریز

    5000 متر زمین پسته سه ساله پیوند خورده یزد مهریز
  • قیمت زمین (متر): 99,000
  • قیمت زمین (کل): 4,990,000
متراژ زمین: 5,000 مترمربع
یزد , مهریز ,

توضیحات زمین :

۵۰۰۰متر زمین پسته سه ساله پیوندخورده به همراه یک ساعت اب چاه مدار۱۱روزه نزدیک اب اشامیدنی .برق.گاز .سندکاراش انجام شده بایدتحویل بدن

قیمت زمین در مهریز قیمت زمین در یزد

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در یزد خرید زمین کشاورزی در مهریز