زمین بر جاده ورودی به سد خوانسار 171۵ متر

شناسه ملک: 14402
  • زمین بر جاده ورودی به سد خوانسار 171۵ متر-1
  • زمین بر جاده ورودی به سد خوانسار 171۵ متر-2
  • قیمت زمین (متر): 1,300,000
متراژ زمین: 1,715 مترمربع
اصفهان , خوانسار , جاده اصفهان-خوانسار،رو به رو دانشگاه،بر جاده ورودی به سد
شناسه ملک: 14402

توضیحات زمین :

موقعیت بسیار عالی
زمین زراعی
تک برگ سند
آینده دار
بر جاده آسفالت ورودی به سد خوانسار

زمین فروشی پیشنهادی :

ثبت آگهی زمین