زمین ویلایی در کوهین البرز یک هکتار

  • زمین ویلایی در کوهین البرز یک هکتار-1
  • قیمت زمین (متر): 300,000
  • قیمت زمین (کل): 3,000,000,000
متراژ زمین: 10,000 مترمربع
قزوین , کوهین ,

توضیحات زمین :

فروش زمین مرغوب جهت احداث باغ و ویلا

قیمت زمین در کوهین قیمت زمین در قزوین

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در قزوین خرید زمین کشاورزی در کوهین