زمین کشاورزی تنکابن 5700 متر ولی آباد جاده شهیدآباد

  • زمین کشاورزی تنکابن 5700 متر ولی آباد جاده شهیدآباد-1
  • زمین کشاورزی تنکابن 5700 متر ولی آباد جاده شهیدآباد-2
  • زمین کشاورزی تنکابن 5700 متر ولی آباد جاده شهیدآباد-3
  • زمین کشاورزی تنکابن 5700 متر ولی آباد جاده شهیدآباد-4
  • قیمت زمین (متر): 2,000,000
متراژ زمین: 5,700 مترمربع
مازندران , تنکابن , ولی آباد - جاده شهیدآباد

توضیحات زمین :

زمین حدود 5700 و زراعی است. فوری فروشی با تخفیف است.

قیمت زمین در تنکابن قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در تنکابن