زمین کشاورزی ۱۳۰۰ متر بابل گتاب روستای شیرسوار

  • زمین کشاورزی ۱۳۰۰ متر بابل گتاب روستای شیرسوار-1
  • زمین کشاورزی ۱۳۰۰ متر بابل گتاب روستای شیرسوار-2
  • زمین کشاورزی ۱۳۰۰ متر بابل گتاب روستای شیرسوار-3
  • زمین کشاورزی ۱۳۰۰ متر بابل گتاب روستای شیرسوار-4
  • قیمت زمین (متر): 12,500,000
  • قیمت زمین (کل): 16,000,000,000
متراژ زمین: 1,300 مترمربع
مازندران , بابل , بخش گتاب ، روستای شیرسوار

توضیحات زمین :

سلام ارادتمند ، زمینی به متراژ ۱۳۰۰ متر زمین زراعی داخل محل نزدیک و چسبیده به بافت ، آب دارد ، برق نزدیک، موقعیت مناسب، کلا ۱۶۰۰ که تخفیف داره، تهاتر با آپارتمان،آدرس، مازندران بابل _گتاب_روستای شیرسوار_

قیمت زمین در بابل قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در بابل