زمین کشاورزی ۹۰۰۰ متر رامسر مازندران جاده میرزا کوچک خان

شناسه ملک: 14370
    زمین کشاورزی ۹۰۰۰ متر رامسر مازندران جاده میرزا کوچک خان
  • قیمت زمین (متر): 5,000,000
  • قیمت زمین (کل): 45,000,000,000
متراژ زمین: 9,000 مترمربع
مازندران , رامسر , جاده میرزا کوچک خان
شناسه ملک: 14370

توضیحات زمین :

زمین واقع در روستای خوش آب و هوا در دل جنگل بسیار زیبا
سند دست اول
زمین با سند کشاورزی

زمین فروشی پیشنهادی :

ثبت آگهی زمین