زمین در منطقه چهارفصل ۶۶۰ متر پره سر گیلان

  • زمین در منطقه چهارفصل ۶۶۰ متر پره سر گیلان-1
  • زمین در منطقه چهارفصل ۶۶۰ متر پره سر گیلان-2
  • زمین در منطقه چهارفصل ۶۶۰ متر پره سر گیلان-3
  • زمین در منطقه چهارفصل ۶۶۰ متر پره سر گیلان-4
  • قیمت زمین (متر): 3,000,000
  • قیمت زمین (کل): 1,980,000,000
متراژ زمین: 660 مترمربع
گیلان , پره‌ سر ,

توضیحات زمین :

فروش زمین در منطقه چهارفصل
فروش زمین 660 متر
تمام استعلامات زمین فوق آماده میباشد
جهت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید09113830797

قیمت زمین در پره‌ سر قیمت زمین در گیلان

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در گیلان خرید زمین کشاورزی در پره‌ سر