زمین مزرعه پرورش میگو ۲۰ هکتاری چوئبده آبادان

    زمین مزرعه پرورش میگو ۲۰ هکتاری چوئبده آبادان
  • قیمت زمین (متر): 100,000
  • قیمت زمین (کل): 20,000,000,000
متراژ زمین: 200,000 مترمربع
خوزستان , آبادان , سایت پرورش میگو چوئبده

توضیحات زمین :

فروش مزرعه پرورش میگو با حوضچه های آماده و ابزار و ماشین آلات و « سند تکبرگ» .

قیمت زمین در آبادان قیمت زمین در خوزستان

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در خوزستان خرید زمین کشاورزی در آبادان