۱۰۰۰ متر زمین بندر کیاشهر ۲۸ متر بر

  • ۱۰۰۰ متر زمین بندر کیاشهر ۲۸ متر بر-1
  • ۱۰۰۰ متر زمین بندر کیاشهر ۲۸ متر بر-2
  • ۱۰۰۰ متر زمین بندر کیاشهر ۲۸ متر بر-3
  • قیمت زمین (متر): 3,500,000
  • قیمت زمین (کل): 3,500,000,000
متراژ زمین: 1,000 مترمربع
گیلان , کیاشهر ,

توضیحات زمین :

۱۰۰۰ متر زمین در جاده بندر کیاشهر قابل ساخت

قیمت زمین در کیاشهر قیمت زمین در گیلان

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در گیلان خرید زمین کشاورزی در کیاشهر