زمین ۳۰۰ متر مازندران زیراب سرخکلا بالامحل

    زمین ۳۰۰ متر مازندران زیراب سرخکلا بالامحل
  • قیمت زمین (متر): 5,000,000
  • قیمت زمین (کل): 1,500,000
متراژ زمین: 300 مترمربع
مازندران , زیرآب , سرخکلا بالامحل

توضیحات زمین :

زمین ۳۰۰ متر دوبر باچشم انداز عالی کوه وجنگل

قیمت زمین در زیرآب قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در زیرآب