زمین نوشهر روبروی هلستان بهجت آباد ۲۷۰ متر

    زمین نوشهر روبروی هلستان بهجت آباد ۲۷۰ متر
  • قیمت زمین (متر): 16,600,000
  • قیمت زمین (کل): 4,500,000,000
متراژ زمین: 270 مترمربع
مازندران , نوشهر , روبروی هلستان بهجت آباد بهارستان شمالی ۷ انتهای کوچه

توضیحات زمین :

زمین به شکل مستعطیل میباشد بمتراژ ۲۷۰ متر
روبروی هلستان بهجت آباد نوشهر

قیمت زمین در نوشهر قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در نوشهر