12 هکتار زمین در پاپکیاده لنگرود بین چاف و چمخاله

    12 هکتار زمین در پاپکیاده لنگرود بین چاف و چمخاله
  • قیمت زمین (متر): 150,000
  • قیمت زمین (کل): 18,000,000,000
متراژ زمین: 120,000 مترمربع
گیلان , چاف و چمخاله , لنگرود بین چاف و چمخاله. پاپکیاده

توضیحات زمین :

120 هزار متر زمین متری 150000 تومان. مدارک‌ کامل. سند تأ مرحله کارشناسی انجام شده.

قیمت زمین در چاف و چمخاله قیمت زمین در گیلان

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در گیلان خرید زمین کشاورزی در چاف و چمخاله