زمین جاده هراز منطقه توریستی رزکه 650 متر فوری

  • زمین جاده هراز منطقه توریستی رزکه 650 متر فوری-1
  • زمین جاده هراز منطقه توریستی رزکه 650 متر فوری-2
  • زمین جاده هراز منطقه توریستی رزکه 650 متر فوری-3
  • زمین جاده هراز منطقه توریستی رزکه 650 متر فوری-4
  • قیمت زمین توافقی
متراژ زمین: 650 مترمربع
مازندران , آمل , منطقه رزکه

توضیحات زمین :

فروش زمین جاده هرازمنطقه رزکه ۶۵۰ متر داخل بافت دور دیوار سند مالکیت تک برگ آب برق کوچه بن بست محیط آرام ویو جنگل

قیمت زمین در آمل قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در آمل