زمین جاده هراز منطقه توریستی رزکه 650 متر فوری

شناسه ملک: 14245
  • زمین جاده هراز منطقه توریستی رزکه 650 متر فوری-1
  • زمین جاده هراز منطقه توریستی رزکه 650 متر فوری-2
  • زمین جاده هراز منطقه توریستی رزکه 650 متر فوری-3
  • زمین جاده هراز منطقه توریستی رزکه 650 متر فوری-4
  • قیمت زمین توافقی
متراژ زمین: 650 مترمربع
مازندران , آمل , منطقه رزکه
شناسه ملک: 14245

توضیحات زمین :

فروش زمین جاده هرازمنطقه رزکه ۶۵۰ متر داخل بافت دور دیوار سند مالکیت تک برگ آب برق کوچه بن بست محیط آرام ویو جنگل

زمین فروشی پیشنهادی :

ثبت آگهی زمین