۷۵۵ متر زمین ییلاقی در گیلان ییلاق اندل

    ۷۵۵ متر زمین ییلاقی در گیلان ییلاق اندل
  • قیمت زمین توافقی
متراژ زمین: 755 مترمربع
گیلان , پره‌ سر , تالش،نرسیده به پره سر،جاده ییلاقی درون،ییلاق اندل

توضیحات زمین :

۷۵۵مترزمین واقع در بهترین جاده و ییلاق منطقه،ویو ابدی و رویایی،ییلاق اندل،جاده اسفالت،بکر و خاص،ییلاق منتخب،سازمان گردشگری و جنگل داری،ازهرنظر،مناسب سرمایه گذاری و زندگی،اکثر مستندهای طبیعت،در این منطقه و ییلاق ضبط شده است

قیمت زمین در پره‌ سر قیمت زمین در گیلان

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در گیلان خرید زمین کشاورزی در پره‌ سر