زمین تالش نزدیک ساحل گیسوم ۱۰۰۰متر

  • زمین تالش نزدیک ساحل گیسوم ۱۰۰۰متر-1
  • قیمت زمین (متر): 10,000,000
  • قیمت زمین (کل): 10,000,000,000
متراژ زمین: 1,000 مترمربع
گیلان , اسالم ,

توضیحات زمین :

زمین ۱۰۰۰متری واقع در ساحل گیسوم با مجوز پروانه ساخت و سند رسمی، متری ۱۰میلیون در قطعات ۲۰۰متری نیز فروخته می شود

قیمت زمین در اسالم قیمت زمین در گیلان

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در گیلان خرید زمین کشاورزی در اسالم