زمین کشاورزی در روستای موسی آباد چناران ۶۳۰۰۰ متر

    زمین کشاورزی در روستای موسی آباد چناران ۶۳۰۰۰ متر
  • قیمت زمین (متر): 480,000
  • قیمت زمین (کل): 30,000,000,000
متراژ زمین: 63,000 مترمربع
خراسان رضوی , چناران , مشهد قبل از چناران جاده شیخها روستای موسی آباد

توضیحات زمین :

زمین کشاورزی 63000 متر سند ششدانگ تک برگ در موقعیت ویلا سازی و طرح هادی برق سر زمین گاز نزدیک زمین چسبیده به روستای موسی آباد دیوار ندارد سهم آب هم ندارد . شش هکتار و سه هزار متر

قیمت زمین در چناران قیمت زمین در خراسان رضوی

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در خراسان رضوی خرید زمین کشاورزی در چناران