زمین با موقعیت عالی ۴۰۰۰ متر اصفهان مجاور شهرک صنعتی جی

شناسه ملک: 14115
    زمین با موقعیت عالی ۴۰۰۰ متر اصفهان مجاور شهرک صنعتی جی
  • قیمت زمین (متر): 5,000,000
  • قیمت زمین (کل): 20,000,000,000
متراژ زمین: 4,000 مترمربع
اصفهان , اصفهان(شهر) , بر جی شرقی بعد از پل آزادراه کنارگذر شرق، واقع در جنوب شهرک صنعتی جی
شناسه ملک: 14115

توضیحات زمین :

محصور و دارای دیوارکشی، دارای اتاق نگهبانی و انشعاب برق، سند شش دانگ
یک شرایط عالی برای سرمایه گذاری و دارای موقعیت بسیار مناسب برای انبار، کارگاه، تعمیرگاه
09913782348 - تماس 12 الی 22

زمین فروشی پیشنهادی :

ثبت آگهی زمین