زمین کشاورزی ۷۰۰ متر در قائمشهر روستای واسکس

  • زمین کشاورزی ۷۰۰ متر در قائمشهر روستای واسکس-1
  • قیمت زمین (متر): 645,000
  • قیمت زمین (کل): 450,000,000
متراژ زمین: 700 مترمربع
مازندران , قائمشهر , روستای واسکس

توضیحات زمین :

زمین‌با منظره زیبا
فاصله تا لب خط یک دقیقه
نیاز مالی زیر قیمت میفروشم

قیمت زمین در قائمشهر قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در قائمشهر