زمین یک هکتار با آب در ایوانکی کیلان تهران

    زمین یک هکتار با آب در ایوانکی کیلان تهران
  • قیمت زمین (متر): 90,000
  • قیمت زمین (کل): 9,400,000,000
متراژ زمین: 105,000 مترمربع
تهران , کیلان , ایوانکی

توضیحات زمین :

زمین فوق دارای هفته ای 12 ساعت آب می باشد،بهترین موقعیت،زمین فوق از زمینهای جهادی می باشد با سند واگذاری

قیمت زمین در کیلان قیمت زمین در تهران

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در تهران خرید زمین کشاورزی در کیلان