زمین کشاورزی ۲۵۰۰ متر بندر کیاشهر کوی امام

  • زمین کشاورزی ۲۵۰۰ متر بندر کیاشهر کوی امام-1
  • زمین کشاورزی ۲۵۰۰ متر بندر کیاشهر کوی امام-2
  • زمین کشاورزی ۲۵۰۰ متر بندر کیاشهر کوی امام-3
  • زمین کشاورزی ۲۵۰۰ متر بندر کیاشهر کوی امام-4
  • قیمت زمین (متر): 280,000
  • قیمت زمین (کل): 700,000,000
متراژ زمین: 2,500 مترمربع
گیلان , کیاشهر , بندر کیاشهر. کوی امام.

توضیحات زمین :

کشاورزی ( برنج) ۲۵۰۰ متر.
۲۵۰ متر فاصله تا بافت شهری.
۱۰۰ متر فاصله تا تیر برق.
فروش به دلیل مهاجرت
خریدار واقعی تخفیف پای معامله

قیمت زمین در کیاشهر قیمت زمین در گیلان

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در گیلان خرید زمین کشاورزی در کیاشهر