زمین تجاری مسکونی 3000 متر مازندران نور رویان

  • زمین تجاری مسکونی 3000 متر مازندران نور رویان-1
  • قیمت زمین (متر): 50,000,000
  • قیمت زمین (کل): 150,000,000,000
متراژ زمین: 3,000 مترمربع
مازندران , رویان , نرسیده به پلیس راه نور

توضیحات زمین :

زمین کنار جاده اصلی به متراژ 3000 متر که دارای 100 متر تجاری می باشد و مابقی دارای کاربری مسکونی است. دارای سند شش دانگ که هم از خیابان اصلی و هم از کوچه دارای ورودی می باشد. دهانه ورودی زمین 11 متر می باشد که پس از وارد شدن به صورت پله ای تا عرض 30 متر می رسد.

قیمت زمین در رویان قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در رویان