زمین باغی ۲۵۰۰ متر علی آباد کتول روستای میانرستاق

    زمین باغی ۲۵۰۰ متر علی آباد کتول روستای میانرستاق
  • قیمت زمین (متر): 600,000
متراژ زمین: 2,500 مترمربع
گلستان , علی‌ آباد , علی آباد کتول روستای میانرستاق

توضیحات زمین :

۲۵۰۰ متر زمین باغی فنس کشیده دارای کلبه کاهگلی ۹ متر
زمین هموار و چشم انداز ابدی جاده ۳ متری و دروازه کار شده

قیمت زمین در علی‌ آباد قیمت زمین در گلستان

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در گلستان خرید زمین کشاورزی در علی‌ آباد