زمین در پاکدشت حصار امیر زمین‌ های امیرالمؤمنین ۱۸۰ متری

    زمین در پاکدشت حصار امیر زمین‌ های امیرالمؤمنین ۱۸۰ متری
  • قیمت زمین (متر): 5,555,555
  • قیمت زمین (کل): 1,000,000,000
متراژ زمین: 180 مترمربع
تهران , پاکدشت , حصار امیر زمینهای تعاونی مسکن امیرالمومنین

توضیحات زمین :

زمین تعاونی مسکن امیرالمومنین فاز دو قطعه 1399
۱۸۰ متر

قیمت زمین در پاکدشت قیمت زمین در تهران

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در تهران خرید زمین کشاورزی در پاکدشت