زمین ۵۰۰ متری قابل ساخت تهراندشت

  • زمین ۵۰۰ متری قابل ساخت تهراندشت-1
  • زمین ۵۰۰ متری قابل ساخت تهراندشت-2
  • زمین ۵۰۰ متری قابل ساخت تهراندشت-3
  • زمین ۵۰۰ متری قابل ساخت تهراندشت-4
  • قیمت زمین (متر): 4,000,000
  • قیمت زمین (کل): 2,000,000,000
متراژ زمین: 500 مترمربع
البرز , تهراندشت ,

توضیحات زمین :

زمین به صورت قطعه ۵۰۰ متری
با توجه به موقعیت در منطقه تهراندشت و امکانات از متری ۴میلیون تا متری۱۵ میلیون تومان
زمین قابل ساخت میباشد

قیمت زمین در تهراندشت قیمت زمین در البرز

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در البرز خرید زمین کشاورزی در تهراندشت