زمین کاشان 200 متر فاز دو ناجی آباد

شناسه ملک: 14026
    زمین کاشان 200 متر فاز دو ناجی آباد
  • قیمت زمین (متر): 1,500,000
  • قیمت زمین (کل): 300,000,000
متراژ زمین: 200 مترمربع
اصفهان , کاشان , فاز دو ناجی آباد جاده گاز زمین‌های اراضی بعد چاه سوزنی
شناسه ملک: 14026

توضیحات زمین :

زمین قولنامه ایی وفاقد امتیازات آینده دار ومناسب برای سرمایه گذاری

زمین فروشی پیشنهادی :

ثبت آگهی زمین