باغ ١٦٧٠٠ متری درختان ۲۰ ساله جاده روستای میراباد پیربکران

  • باغ ١٦٧٠٠ متری درختان ۲۰ ساله  جاده روستای میراباد پیربکران-1
  • باغ ١٦٧٠٠ متری درختان ۲۰ ساله  جاده روستای میراباد پیربکران-2
  • قیمت زمین (متر): 1,600,000
  • قیمت زمین (کل): 27,000,000,000
متراژ زمین: 16,700 مترمربع
اصفهان , پیربکران , جاده روستای میراباد

توضیحات زمین :

باغ به با درختان ٢٠ ساله به و اجیلی واسه خردن
چاه اب ٩٠ متری مجوز ٥ متر مکعب بر ثانیه
برق سه فاز کشاورزی
سند تک برگ ٦ دانگ
دیوار گلی قدیمی نیاز به بازسازی
ساختمان و اطاق نهبانی وانباری و استخر

قیمت زمین در پیربکران قیمت زمین در اصفهان

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در اصفهان خرید زمین کشاورزی در پیربکران